Leder 9. august

Krisen skjer nå

Det er nå bonden må ta stilling til nedslakting, det er nå bonden må skaffe fôr på det svært begrensede markedet som finnes

Men utfordringa er at bonden trenger svaret nå

Pluss

For solhungrige og badeglade nordmenn har sommeren vært fantastisk. Før bøndene har den vært en katastrofe. Når landbruksminister Jon Georg Dale fredag sa nei til en krisepakke til de mange tørkerammede bøndene, blir katastrofen fort større enn den hadde trengt å bli.