Bekkerestaurering av Leirbekken

Trønderenergi finansierer sommerjobb for tre studenter som jobber for Orkla fellesforvaltning.

Jo Aukrust (t.v.), Ingvild Reistad og Therese Eggan, tre ungdommer ansatt i TrønderEnergi som sommervikarer, har denne uka deltatt i bekkerestaureringsprosjektet for å redde sjøørreten i Orkla.  Foto: Orkla fellesforvaltning/Vannområde Orkla

Med de gjennomførte tiltakene, har yngelen nå en større sjanse for å overleve de første leveårene.Rune Krogdahl, daglig leder i Orkla fellesforvaltning

Pluss

Ingvild Reistad, Jo Aukrust og Therese Eggan, tre ungdommer ansatt i Trønderenergi som sommervikarer, har denne uka deltatt i bekkerestaureringsprosjektet for å redde sjøørreten i Orkla. Pådrivere for prosjektet er Orkla fellesforvaltning og Vannområde Orkla, men både grunneiere, skoleklasser og nå Trønderenergi har bidratt.