Grunneierne får mer ansvar

Målet er enda bedre forvaltning av hjorteviltstammen, og det er grunneieren selv som skal gjøre jobben.

Også i år skal det tas prøver for å avdekke eventuell skrantesjuke.  Foto: Arkivfoto

Pluss

Den 28. august arrangerer Orkdal utmarksråd, Agdenes bestandsplan og Skaun storviltutvalg et møte i kinosalen på Orkanger hvor blant annet hjorteviltforvaltning står på dagsorden. Forvaltning av elg, hjort og rådyr er nå overtatt av rettighetshaverne, altså grunneierne, under forutsetning at de har bestandsplaner som er i tråd med kommunale- mål og retningslinjer. Nytt av året er at alle kommunene i hjorteviltregion 2, som består av Orkdal, Meldal, Agdenes, Snillfjord, Hemne, Rindal, Halsa og Aure, i fellesskap har laget et forslag til forvaltning av hjortevilt, som nå skal ut til kommunene som grunnlag for både mål og retningslinjer.