Forteller om hvordan han «lurte» regjeringa

Ansgar Gabrielsen har en spennende historie å fortelle om da han fikk gjennomslag for kjønnskvotering.  Foto: Bjørn Sigurdssøn, SCANPIX

Pluss

Torsdag 25. oktober avholdes Thamskonferansen for sjette gang. Det som i flere år hadde vært en næringslivskonferanse i regi Orkladal næringsforening, ble i 2013 til Thamskonferansen.