- Når skal kommunen gjør noe med denne gata?

Orkangers styggeste gate skriker etter hjelp.

Store hull i veien og en gangvei av grus preger Njardargata på Orkanger.  Foto: OLA MARIUS RISE

Kommunen har flere ganger sagt at de skal ordne opp.  Foto: OLA MARIUS RISE

Pluss

Det er fortsatt ikke lagt asfalt i Njardargata på Orkanger. Laila Olsen bor like ved Njardargata og bruker den daglig. Hun etterlyser at noe snart blir gjort.