Debatt

Bruk godfoten!

I løpet av de siste omlag trettifem åra har tre personer som jeg kan kalle svært nærstående vært klienter på Orkdal Helsetun.

  Foto: Sjur Vaage

Pluss

Det har blitt et tusentalls besøk der oppe; tre-fire i uka nå den siste tida. Jeg trur jeg må få lov til å si at jeg er ganske godt kjent med forholda der – vel å merke på de avdelingene der jeg har vært på besøk.