Debatt

En grunnløs anmeldelse

Kraftselskapet Chr. Salvesen og Chr. Thams’s Communications Aktieselskab ble nylig politianmeldt for å ha brutt Naturmangfoldsloven i Skjenaldsvassdraget. Anmeldelsen er grunnløs. Vi har anmodet politiet om å få forklare oss hurtigst mulig, slik at saken kan legges bort.

Børre Sivertsvoll presiserer at selskapet holder seg innenfor de krav NVE har satt til vannstand.  Foto: John Øystein Berg

Pluss

En politianmeldelse skal selvfølgelig alltid tas på alvor, derfor har vi gått grundig gjennom det anmelder beskylder oss for og deretter har vi sjekket fakta.