Kirkekontoret ut av misjonshuset

Valget står mellom to sentrale sentrumseiendommer.

Kirkeverge Egil Hammervik opplyser at fellesrådet for nye Heim ikke skal ha tilhold i misjonshuset.  Foto: John M. Myrhaug

Misjonshuset ble valgt bort fordi det ikke tilfredsstiller våre krav til kontorfasiliteter.Egil Hammervik

Pluss

Heim/Orkland