Ny plan for 15 elveboliger ved «Lille Pompeii»

Norgeshus AS planlegger å bygge fem eneboliger, én tomannsbolig og to firemannsboliger i et byggeprosjekt i Børsa sentrum. Nå er saken ute til ny høring.

Det opprinnelige planforslaget, som ble behandlet våren 2017, har blitt endret etter at det kom inn flere høringsuttalelser.  Foto: Norgeshus AS

Pluss

Skaun kommune vil bygge femten boenheter på Naustgjerdet. «Formålet med planen er å bidra til økt fortetting og redusere press på omkringliggende areal,» står det i planbeskrivelsen som nå er ute til ny offentlig høring.