Slipper ut stadig mindre – kravene skjerpes

Ole Johan Svorkdal er administrerende direktør ved Washington Mills. I bakgrunnen ses ovnshallen, hvor driften ble gjenopptatt i fjor etter å ha ligget nede i fem år.  Foto: Catharina Morken

Pluss

Sist lørdag skrev ST om at Miljødirektoratet har bedt om en revidert utslippsttillatelse fra Washington Mills i Orkdal. I henhold til forurensningsloven kan det kreves ny tillatelse når det gjeldende utslippstillatelsen er mer enn ti år.