En byggmesters fall

Ingrid Bergstrøm som fru Aline Solness. I bakgrunnen Eindride Eidsvold som byggmester Solness.  Foto: GT Nergaard

Pluss

Trøndelag Teater har en lang tradisjon for å spille Ibsen. Lørdag 15. september er det premiere for Byggmester Solness på Gamle Scene. Dette er det siste stykket ved Trøndelag Teater fra teatersjef Kristian Seltun som hvert år har satt opp et Ibsenstykke.