Stein fra tunnelsprengning slo hull i garasjetaket

Steinen traff blekkplata på garasjetaket.   Foto: Privat

Pluss

Hallgeir Mjønes (35) i Åstfjorden i Snillfjord er nærmeste nabo til arbeidet med Mjønestunnelen, i forbindelse med bygging av ny fylkesvei 714.