Leder 15. september

A- og B-kultur?

Det er imidlertid grunn til å spørre om hvorfor kommunen behandler relativt sammenlignbare kultursatsinger ulikt

Pluss

Denne uka gikk kulturutvalget i Orkdal inn for å støtte teaterlaget Utspælls neste storsatsing, «Vinsjan på kaja», med til sammen 290 000 kroner, hvorav 150 000 kroner er ren pengestøtte. Støtten utgjør i overkant av 20 prosent av teaterlagets totale budsjett, som er på rundt 1,4 millioner kroner.