Det blir eksplosjoner, skudd og røyk i Orkdal

De studerer kart og planlegger øvelsen: Odd Håkon Bakk (f.v.) og Tor Kristian Haugan fra Orkdal lensmannskontor, Arnt Tronvoll fra Orkdal kommune, områdesjef Anders Nilsen i HV-12, Kurt Kristiansen fra Trondheim havn, MP-sjef Terje Marriott, Roger Harli og Erlend Vandvik, øvingsledere fra St. Olavs hospital.  Foto: Ingrid S. Hultgreen

Pluss

Både på Orkanger og Fannrem må folk være forberedt på at det blir en svært realistisk helseøvelse 1. november. Hovedtema for øvelsen er masseskade.