Leder 9. oktober

Viktig frokost

Det å ha noe meningsfylt å gjøre, er noe av det viktigste for alle mennesker

Pluss

Fredag arrangerte Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter (ASVL) en landsomfattende aksjon - «Årets viktigste frokost». Aksjonen satte på dagsorden behovet for flere varig tilrettelagte jobber for mennesker med lettere funksjonshemming og dermed nedsatt arbeidsevne. Aksjonen ble gjennomført med markeringer ved 70 av landets såkalte vekstbedrifter, pluss at ansatte ved disse bediftene fikk møte stortingspolitikere over en frokost på Stortinget, hvor de fikk anledning til å formidle egne erfaringer og ikke minst fortelle om behovet for flere slike arbeidsplasser.