Seks av seks solgt i første byggetrinn

Antyder oppstart med byggetrinn to til våren.

— Upåklagelig utsikt til Rovatnet, sier Kjell-Ove Jektvik.  Foto: John M. Myrhaug

Naboene opplever helt sikkert verdiøkning på sine eiendommer.Kjell-Ove Jektvik

Pluss

Det tidligere Auset Pensjonat, Hotell Jarlen og Jarlen Mottakssenter på Skeiet i Hemne, er solgt og jevnet med jorden til fordel for leiligheter.