Leder 11. oktober

Vil bruke moskeen til brobygging

Vi brukte hjertet som kompass

Pluss

Mandag inviterte Orkanger islamske råd til åpent møte i Orkdal kulturhus. Tema for møtet var brobygging og integrering. Som en innledning til møtet kunne to av initiativtakerne, Adem Mandzuka og Abdirizak Ali Osman, fortelle de rundt hundre frammøtte at de ønsker at moskeen på Orkanger skal kunne bli noe mer enn en religiøs møteplass, men også en viktig arena for samtale, vennskap, integrering og til og med leksehjelp - og da på tvers av etnisitet. «Vi må bli kjent med hverandre. Vi ønsker ikke at det skal være noe «vi» og «dere». Å bygge bro er vårt største mål,» uttalte Osman til de frammøtte, som med det kom med en tydelig invitasjon til lokalbefolkninga om å komme sterkere på banen for å bidra til bedre integrering.