- Bakvendt å legge ned elektrotilbudet

Guri Melby (f.v.), Arne Grønset og Lavrans Skuterud på besøk hos data og elektronikk-linja i Meldal. 

Pluss

Stortingspolitiker Guri Melby (V) mener man må hegne om et tilbud som er populært og som fungerer godt, og er imot å ta bort elektrofagtilbudet i Meldal.