Vil rive stabburet ved «skammens hus»

Fylkesantikvaren sier nei.

Middelskolens stabbur er i dårlig forfatning. 

Pluss

Orkla takst mener det ikke er mulig å redde stabburet ved Middelskolen. Fylkesantikvaren fraråder riving.