Tvillingene vil bygge to nye grisefjøs

Tvillingene Håkon og Øystein Rye vil utvide griseproduksjonen. 

Pluss

Brødrene Håkon og Øystein Rye har søkt om fradeling av tre tomter for etablering av slaktegrisfjøs, men rådmannens innstilling er negativ.