Tvillingene vil bygge to nye grisefjøs

Tvillingene Håkon og Øystein Rye vil utvide griseproduksjonen.  Foto: Arkiv

Pluss

Brødrene Håkon og Øystein Rye har søkt om fradeling av tre tomter for etablering av slaktegrisfjøs, men rådmannens innstilling er negativ.