Er i dialog med grunneiere om kino, bibliotek og kulturhus

Statens hus-tomta er blant alternativene som WSP vurderer i forbindelse med utredninga. 

Pluss

I går (onsdag) orienterte WSP kulturutvalget om status for utredningsarbeidet. Det var WSP som vant anbudskonkurransen om å få utrede kino/bibliotek og flerbruksareal. I mandatet ligger det også utredning av et andre byggetrinn med et komplett kulturhus.