Uenighet om hvor bygdas butikk skal ligge i framtida

Ønsker fortsatt butikk i Krokstadøra sentrum. Fra venstre rundt bordet: Idar Berg, Brynhild Berg, Øystein Berg, Kari Hermo Berg, Marie Berdal, Randi Hestnes og Solveig Berg. 

Pluss

De eldre på folkemøtet var samstemt: Butikken må i framtida være der den er i dag. Den yngre generasjonen var uenig i det.