Vil ha lobbyregister i Orkdal

Berit Westrum Johansen trekker fram Laksøra-saken som eksempel på skjult lobbyvirksomhet. 

Pluss

Småbylista etterlyser mer åpenhet rundt politiske prosesser.