Ukeslutt

- Har notert mange punkter vi kan forbedre oss på

  Foto: Øyvind Brostrøm

Pluss

Arnt Tronvoll