Ukeslutt

- Har notert mange punkter vi kan forbedre oss på

Pluss

Arnt Tronvoll