Ledeer 24. november

Skyter spurv med kanon

Man snakker med andre ord om et areal som ikke vil gi mer avkastning enn at man kan bære hele «slåtten» inn på høylåven med en høygaffel

Pluss

22 år gamle Sebastian Aarvik har søkt Skaun kommune om dispensasjon fra arealplanen for å sette opp et redskapshus med stall på sin eiendom i Børsa. Bygningen skal erstatte en falleferdig låve, samt et mindre drivhus og uthus. I og med at bygningen det søkes om er noe større enn dagens bygningsmasse, vil det være behov for å legge beslag på til sammen 180 kvadratmeter landbruksjord. Eiendommen totalt sett består av åtte mål dyrkajord og 1,2 mål skog.