Leder 29. november

Er de glemt?

De fysiske forholda ved Venn oppvekstsenter harmonerer ikke med det vi forventer i 2018

Pluss

Foreldrene i Venn skolekrets er redde for de er blitt glemt i politikernes iver etter å bygge nye skoler, saler og haller i kommunen. I Buvika har de fått en ny og høyst nødvendig skole til de mange ungene i bygda. Børsa har også fått ny skole etter å ha drevet skole i kummerlige og trange forhold i mange år. Samtidig som det er blitt bygd nye skoler i Børsa og Buvika, er det uttalt fra alle politiske hold at neste gang må det bli Venn.