Asphjell klager på avslag

Dette illustrasjonsbildet viser hvordan Asphjell ønsker å sette opp muren. Utvalget slår imidlertid fast at muren må trekkes lenger tilbake, slik at den flukter med husets yttervegg.  Foto: Illustrasjon: 3de arkitektur & design

Pluss

Det var med knapt flertall, seks mot dem stemmer, at forvaltningsutvalget i oktober sa nei til en søknad fra Jorodd Asphjell. Søknaden omhandlet en forstøtningsmur på Asphjells eiendom i Kleivan på Fannrem, hvor utvalget kom fram til at han må trekke muren cirka 1,5 meter lenger fra nabogrensa.