Leder 4. desember

Kan være brudd på intensjonsavtalen

Denne budsjettutfordringa betyr at Meldal må kutte på tjenestetilbudet både neste år og året etter

Pluss

I disse dager jobber kommunenorge på høygir for å få på plass budsjett for neste år. For de fire Orkland kommune, Meldal, Orkdal, Agdenes og Snillfjord, så er dette en litt spesiell øvelse. Det faktum at disse fire kommunene skal slås sammen, legger nemlig en god del føringer for neste års budsjett. I løpet av neste år skal nemlig kommunene langt på vei tilpasse tjenestetilbudet slik at overgangen til et helt likt tjenestetilbud i en ny kommune fra 2020, blir så liten som mulig.