Legger folkebadet nederst på prioriteringslisten

Prioriteringen for spillemiddelsøknader for 2019 er nå lagt frem.

Folkebadet har blitt satt nederst på prioriteringslisten for spillemiddelsøknader. Arbeidet med å reise det gigantiske folkehelsesenteret er godt i gang.  Foto: Arkiv

Pluss

Kommunestyret i Orkdal kommune skal hvert år rullere tiltaksdelen til Plan for idrett og fysisk aktivitet. Dette skjer ved at kommunestyret vedtar en prioritert rekkefølge for innkomne søknader om spillemidler. Listen over innkomne søknader inneholder 20 ordinære idrettsanlegg og 2 nærmiljøanlegg.