To kommuner har til sammen bare 11 ledige

  Foto: Illustrasjon

Pluss

Ledigheten i de to nabokommunene Agdenes og Snillfjord var svært lav i november, viser tall fra Nav.