Usikkerhet rundt utbygging - også på østsida

Denne illustrasjonen viser hvordan Trondheim havn har ønsket å bygge ut mot øst. Det er imidlertid usikkert om utbygginga vil bli realisert.  Foto: On arkitekter & ingeniører

Pluss

Det har lenge vært kjent at Trondheim havns utbyggingsplaner på Grønøra vest er langt fram i tid, dersom planene i det hele tatt vil bli realisert.