Færre har søkt erstatning for rovdyrtap

I Rindal ble geitekillinger i år tatt av gaupe i en inngjerding tett inntil en hyttevegg.  Foto: Privat

Pluss

I Skaun og Agdenes har ingen sauebønder søkt rovdyrerstatning i år, og det totale antallet søknader i ST-kommunene er redusert fra i fjor. I Rindal er det en økning.