Leder 11. desember

Kostbar sparing

Å flytte frivilligsentralen ut av sentrum, kan på sikt bli ei kostbar innsparing.

Pluss

At et politisk flertall i Orkdal vil flytte frivilligsentralen ut av sentrumsgata på Orkanger, er dårlige nyheter. Ikke først og fremst av hensyn til Orkanger sentrum, men av hensyn til frivilligsentralen og alle dem som bruker den. Det er frivilligheta og de som yter eller benytter seg av tjenesta, frivilligsentralen er til for. Derfor er det også helt avgjørende at den er lett tilgjengelig.