Debatt

Hva vil vi med skolen i Orkland?

I Meldal foregår det nå en nedskjæring i skoledrifta for å komme ned på nivået til de andre kommunene i Orkland. Til grunn legges den såkalte lærernormen, uten noen refleksjon utover det.
Pluss

Utdanningsforbundet er absolutt for en lærernorm, men det betyr ikke at den kan brukes som en slags fasit for hvordan en god skole skal være. Dette er en minstenorm som skal sikre norske elever et minimum av forsvarlig opplæring.