Leder 29. desember

Dette skurrer

Det viktigste av alt, hvilke konsekvenser kuttet vil få, er derimot fortsatt uklart.

Pluss

Politikerne i Skaun har vedtatt å kutte 2,6 millioner i budsjettet til hjemmetjenesten. En skulle tro at et slikt megakutt ville føre til ramaskrik fra brukerne, pårørende og ansatte ved hjemmetjenesten. Det ramaskriket kommer ikke. I stedet uttaler lederen av hjemmetjenesten at dette er kutt de skal gjennomføre ut fra det oppdraget de har fått fra politikerne, men at de fortsatt skal levere gode tjenester til tross for budsjettutfordringen.