Skal danse for 400 000

- Dette handler om å samle Orkland til ett rike.

Hele Orkland - her representert ved politikerne i fellesnemnda - skal delta i dans- og musikkprosjektet.  Foto: Orkdal kommune

Pluss

Orkland