Leder 3. januar

Mange bryr seg

Nå er julehøytida over, og en kjapp titt i desemberarkivet i ST, viser at det finnes mange barmhjertige samartitaner i avisas nedslagsfelt

Pluss

Den barmhjertige samaritan var mannen som valgte å stoppe opp og hjelpe mannen som var blitt overfalt og skadet av røvere, mens både en prest og en levitt valgte å gå rett forbi uten å løfte en finger. Historien er hentet fra Jesus' lignelse i Det nye testamentet, og lignelsen er siden blitt brukt som det opprinnelige «bildet» på ordaket: «elsk din neste som deg selv.»