Neppe ny brakkvannkjele

Det er i dag veldig dårlig vanngjennomstrømming i Fergemankjela.  Foto: Catharina Morken

Pluss

Som en del av planen for å bygge Norsk kyllings fabrikk i Furumoen, ble det gitt tillatelse til å bygge igjen Furumokjela. Men for å få lov til dette, ble det det lagt inn følgende rekkefølgekrav i reguleringsplanen: