Vekst i tre av fem kommuner, men veksten er ikke størst i Skaun

225 flere innbyggere i «ST-land» i 2018.

Befolkningsvekst i tre av åtte ST-kommuner i 2018.  Foto: Erik Eikebrokk

Pluss

Statistisk sentralbyrå har regnet seg frem til at folketallet i Norge per 31. desember er på 5 332 000 innbyggere. Dette tilsvarer en vekst på 36 000 i foregående år, eller 0,7, målt i prosent. Det er en litt svakere vekst enn året før.