– Vi må finne en annen løsning

Øystein Wiggen mener det må være mulig å finne bedre løsninger i forbindelse med plasseringen av nytt oppvekstsenter på Venn, men understreker at saken ikke er behandlet i PMU ennå.

Øystein Wiggen er leder i plan- og miljøutvalget i Skaun kommune.  Foto: Google maps/Arkiv

Pluss

Wiggen er leder i plan- og miljøutvalget i Skaun kommune, og kjenner godt til problematikken rundt sentrumsutvikling på Venn, og grunneier Ola Venns rolle i saken.