Leder 10. januar

Imponerende engasjement

Sannheten er gjerne ubehagelig og krever endring av vaner og måten vi lever på.

Pluss

Noen ganger møter vi mennesker som har et imponerende engasjement for framtida og kloden vår. En av dem som har imponert gjennom mange år, er samfunnsdebattanten og politikeren Mads Løkeland. Mange år før andre politikere og folk flest overhodet var bevisste på at vi sto overfor en reell miljøtrussel, sto han på barrikadene for miljøet og advarte mot det som truet miljøet og naturen som vi er helt avhengige av om menneskene skal ha ei framtid på jorda.