Ny skole kan ta fra dem hus, hjem og jord: – Det har kostet oss litt nattesøvn

Skaun kommune foreslår å bygge nye «Venn oppvekstsenter» midt i sentrum. I så fall kan grunneier Ola Venn være nødt til å flytte hele gårdstunet, og mange mål med dyrkajord vil legges under asfalt.

Ola Venn liker ikke tanken på å avse hus, hjem og dyrkamark til fordel for større skoletomt.  Foto: Google view/Øyvind Brostrøm

Pluss

Før jul la rådmannen i Skaun kommune frem et budsjettforslag der det ikke var satt av midler til arbeid med nytt oppvekstsenter på Venn. Reaksjoner blant lokale innbyggere, foreldre og politikere førte til et nytt folkemøte om sentrumsutvikling på Venn. I møtet ble det lagt frem skisser til hvordan «nye Venn sentrum» kan bli seende ut.