NVE: - Ingen fare for nye ras. Beboere: - Vi er ikke beroliget i det hele tatt.

Sørperaset blokkerte veien inn til deler av boligfeltet i Vavoldlia på Løkken.   Foto: Jani Valin

Pluss