Kjøretøyene skal undersøkes på Biltilsynet

Ulykkeskoodinator i Statens vegvesen Trøndelag, Jens Petter Storrø.  

Pluss