Leder 12. januar

Sak eller person?

I ettertid kan man si at hvis muren som Asphjell ønsket å bygge hadde blitt bygd, så hadde trolig ikke raset gått

Pluss

I den opprinnelige byggesøknad for eiendommen til Jorodd Asphjell i Kleivan boligfelt, ble det søkt å sette opp en 2,5 meter lang støttemur en halv meter fra nabogrensa. Søknaden ble godkjent, og det kom heller ingen naboinnsigelser på vedtaket/søknaden. Muren ble imidlertid bygd slik at den skrådde inn på naboeiendommen. Og etter klage fra grunneier, måtte muren rives. I neste omgang søker Asphjell om å få sette opp en ny støttemur på 6,5meter, nå 1,2 meter fra nabogrensa. Rådmannen innstiller på å si nei til søknaden, og viser blant annet til at den omsøkte muren er høy. Da saken kommer opp i forvaltningsutvalget, sier politikerne nei, med knappest mulig flertall - seks mot fem stemmer.