Debatt

Stopp Malvik-prosjektet

Det vises til henvendelser tidligere i høst til styrene i MNTF og DNT vedrørende ovennevnte sak.

  Foto: Illustrasjonsfoto

Pluss

Der ble det etterlyst både informasjon og svar på om det var realisme i travbaneprosjektet på Malvik – da spesielt i forhold framdrift og økonomi. Svaret vi fikk fra MNTF var svært mangelfullt og svaret fra DNT var at de henviste til MNTF. I ettertid kom det opp en del spørsmål under forbundssamlingen på Orkdal som ikke ble besvart, og hvor de som ble spurt nærmest var irritert over at de ble konfrontert om prosjektet. Det eneste man fikk igjennom var at NIBIO skulle forespørres om å lage en rapport om nydyrking. Denne rapporten har kommet, den ble positivt omtalt av DNT’s styreleder, men MNTF vil ikke offentliggjøre den.