Volkswagen på topp

Av alle biler solgt i Orkdal i 2018, er det Volkswagen som har solgt flest biler.

I 2018 var det Volkswagen Golf som solgte best av alle biler i Orkdal.  Foto: Presse

Pluss

Volkswagen var i 2018 på topp av solgte biler i Orkdal, både for personbiler (150 solgte) og nyttekjøretøy (150 solgte), ifølge statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Dermed viderefører de salgstoppen fra 2017 da de også lå på topp for registrerte nybiler i Orkdal. I 2018 var det en økning 3,4 % på salg av personbiler og en nedgang på 1,3 % på salg av nyttekjøretøy.