Leder 15. januar

Mye ubesvart

Én felles skole for de to skolekretsene åpner nemlig for flere tomtealternativer

Pluss

Før jul ble det arrangert et folkemøte om sentrumsutvikling på Venn. Møtet kom i stand mer og mindre som en reaksjon på at rådmannen i budsjettforslaget for 2019 ikke hadde satt av midler til arbeid med nytt oppvekstsenter på Venn.