Debatt

Det hjelper ikke å gjenta en uriktighet

«Hvis en løgn blir repetert ofte nok, blir den til slutt en sannhet», er et kjent uttrykk. Det peker på en metode for å få folk til å tro på noe som er høyst tvilsomt.

Torstein Larsen.  Foto: Arkiv

Pluss

Nå liker ikke jeg å bruke dette uttrykket når jeg skal beskrive uttalelser fra andre, men det var dette sitatet som først falt meg inn. Og ved nærmere ettertanke så passer det bra, bortsett fra uttrykket «løgn». Poenget er vel heller en omgåelse av sannheten som gjentas og gjentas.