Leder 24. januar

Her trengs strakstiltak

Burde ikke også politiet spurt seg om hvorfor skjer disse ulykkene?

På kort sikt er det nok å fylle på asfalt slik at man får en slett vei med riktig helling

Pluss

I tirsdagsavisa slår beboere langs fylkesvei 65 ved By i Orkdal alarm. Så langt i vinter har ifølge beboerne nærmere 10 biler kjørt utfor veien omtrent på samme sted. Og beboerne har også forklaringa på hvorfor det skjer. Veiskuldra har nemlig seget og seget, hvilket betyr at høyre framhjul og bakhjul faller ned i en «dyp dal» når dette punktet passeres. Dermed krenger bilen kraftig, med fare for å havne utfor veien på høyre side. Når bilføreren deretter svinger motsatt for å unngå å havne utfor veien, er det lett å få sleng og i neste omgang kjøre av veien på motsatt side. Dette har altså skjedd rundt 10 ganger i vinter, hvorav tre utforkjørsler har ført til at bilen har havnet på taket. Hvis dette får fortsette, så er det helt åpenbart at det vil gå skikkelig galt en dag. Det er nemlig bare tilfeldigheter som har gjort at det ikke har vært front mot front-kollisjoner her.